1. Algemeen. Greet Coach verleent geen medische behandelingen, is professioneel geschoold en biedt geen enkele vorm van erotische behandelingen.

2. Afspraken. Afspraken voor behandelingen worden op voorhand online via www.greetpenneman.be, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige naam, adres, email en telefoonnummer en geboortedatum. Zonder afspraak is het onmogelijk langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze hier staan vermeld.

3. Contra indicaties. Contra indicaties zij redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelend arts en/of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk behandeld mag worden zal, vooraf aan elke behandeling, een anamnese afgenomen worden. Let wel indien de behandelaar onvolledig of verkeerd ingelicht wordt kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade en/of letsel ten gevolge van een door haar/hem uitgevoerde behandeling. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, bent u zwanger of gebruikt u medicijnen dan dienen de behandelingen altijd in overleg met behandelend geneesheer/vrouw overlegd te worden.

4. Betalingen. Greet Coach vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant te voldoen, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Greet Coach.

5.Persoonsgegevens en privacy. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

6. Annuleren. Gemaakte afspraken kunt u minimaal 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak ben ik genoodzaakt om een factuur met de volledige kosten te sturen. Annuleren kan via telefoon en e-mail.

7. Aansprakelijkheid. Greet coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het behandelen. Een behandeling bij Greet Coach is geheel op eigen risico, en u bent zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van uw algehele gezondheid.

8. Kadobonnen. De kadobon kan alleen bij Greet Coach worden ingewisseld. De kadobon is niet inwisselbaar voor contant geld. Een via de e-mail bestelde kadobon kan niet geannuleerd worden. Wij accepteren alleen originele kadobonnen (geen kopieën) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren kadobonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.

9. Uitsluiting van behandeling. Greet Coach behoudt zich het recht voor om een cliënt voor behandeling uit te sluiten.

10. Overig. De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Greet Coach ten aller tijden worden gewijzigd.